Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2014

dandelion8
0644 dc2c 500
Reposted fromowca owca viapunkahontaz punkahontaz

November 08 2014

dandelion8
4097 f6fb 500
Reposted fromyogimccartney yogimccartney viadziubek dziubek

October 27 2014

dandelion8
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viabegentle begentle
dandelion8
Reposted frommefir mefir viabegentle begentle

March 26 2013

dandelion8
1882 e07f
"Now is good"
Reposted fromjulliett julliett viazapalniczka zapalniczka
dandelion8
Może zima w tym roku trwa tak długo bo sugeruje nam, żebyśmy częściej się do siebie przytulali..?
Reposted fromidepopiwo idepopiwo via169cm 169cm
dandelion8
Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
dandelion8
8477 ed69
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaintymnie intymnie
dandelion8
Nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromfallintotime fallintotime viaintymnie intymnie

February 14 2013

dandelion8
7409 9f0d
Reposted bygrzechuu09Paradiesstrohbeerelucasthelocust
dandelion8
7354 1444
dandelion8
7352 cda0
Reposted bynooodlelaskakoniu
dandelion8
7195 bcda
dandelion8
7166 5b28
Reposted byzadzirroPauletaxxvixxshieep
dandelion8
7146 2ab6
Reposted by-Tammy-0anka0100whisperOFhellshikajiklaudzikmyszkaminnie
dandelion8
7083 9c9e
Reposted by0anka0100maboul
dandelion8
7069 ec99
dandelion8
7058 7172
dandelion8
7037 8a22
Reposted by9thoctober 9thoctober
dandelion8
7017 622b
Reposted bysmyrrrcolorful-worldstrohbeere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl