Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2013

dandelion8
7001 d911
dandelion8
6990 1134
Reposted by0anka0100 0anka0100
dandelion8
6973 890c
Reposted bysmyrrrlovebuzzfabulous-lazy
dandelion8
6960 3117
Reposted bydnymartinson dnymartinson

February 13 2013

dandelion8
Kocham, tęsknie, pisze, dzwonie, czekam, nie śpię, myślę o Tobie gdzie jesteś?
— Miłosny blues
Reposted fromgochiii gochiii viazapalniczka zapalniczka
dandelion8
Bo najważniejsze jest to by mieć taką osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Nie boisz się o jej reakcję, po prostu mówisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaintymnie intymnie

February 10 2013

dandelion8
wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień
— Urszula Kozioł
dandelion8
3221 d7c6
Reposted frommegusto megusto viapunkahontaz punkahontaz
dandelion8
6847 8eb2 500
Reposted fromincomperta incomperta viaklaudzik klaudzik
dandelion8
4741 a0fa
Reposted from654675674 654675674 viazapalniczka zapalniczka
dandelion8
dandelion8
0927 481c
Reposted frometjuliette etjuliette viazapalniczka zapalniczka
dandelion8
1839 79d7 500
Reposted fromzielono zielono viazapalniczka zapalniczka
dandelion8
8787 84cf
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viaKaMilka KaMilka
dandelion8

Kocham buty, bo nie ważne ile zjem i tak będą pasowały.

Reposted fromcalifornia-love california-love viabegentle begentle
dandelion8
Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaSidhe Sidhe

February 09 2013

dandelion8
często się boję i czuję się nikim
— Myslovitz, w deszczu maleńkich żółtych kwiatów
Reposted frommargaretbrown margaretbrown viabananowan bananowan
dandelion8
0574 fe6e
Reposted fromsusette susette viateraztu teraztu
dandelion8
Była to miłość od pierwszego wejrzenia, miłość do ostatniego wejrzenia, miłość od każdego i każdego wejrzenia...
— "Lolita"- Vladimir Nabokov
Reposted frompiepszoty piepszoty
dandelion8
3279 02b4
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl